14 januari 2021

Studenten Hogeschool Utrecht organiseren congres over omgang met verbale gender agressie en discriminatie

Studenten Eventmanagement en Communicatie van Hogeschool Utrecht (HU) organiseren op 14 januari 2021 een online congres over verbale agressie. Het gratis congres gaat over het aanpakken van hate speech en (micro) aggressions naar de LGBT+ community. Verschillende sprekers gaan in gesprek met de online bezoekers om samen tools te ontwikkelen die voor iedereen inzetbaar zijn bij het omgaan met hate speech en (micro) aggressions, zowel in privé als werk gerelateerde situaties. Minister Ingrid van Engelshoven zal ook aanwezig zijn en in gesprek gaan met twee van de studenten.

Het congres
Het digitale AAA-congres richt zich op hate speech, agressie en discriminatie gebaseerd op seksuele geaardheid en genderidentiteit. Op het congres zullen sprekers van Inclusive Works, Movisie, Roze in Blauw, ECHO en Theater aanZ aanwezig zijn. Door in gesprek te gaan met het publiek, met behulp van dagvoorzitter Sanne Pols, creëren zij manieren waarmee je zelf kunt ingrijpen wanneer je getuige bent van hate speech of (micro) aggressions.

Minister Van Engelshoven
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal aanwezig zijn tijdens het digitale evenement. Volgens de website van Rijksoverheid is de zin uit het regeerakkoord die haar het meest aanspreekt namelijk de volgende: 'In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn’. Tijdens het Arguments Against Aggression congres zal de minister een open gesprek voeren met de studenten waarin alles gezegd en gevraagd mag worden.  

Erasmus+ project
Het Arguments Against Aggression congres komt voort uit een Erasmus+ project met dezelfde naam, waar zeven Europese landen aan deelnemen. Het doel is om mensen vaardiger te maken wanneer zij in aanraking komen met discriminatie, agressie of geweld. De tools die zijn ontwikkeld in het project bieden de mogelijkheid om schreeuwende ruzies om te zetten in constructieve gesprekken. Het project wil onrechtvaardigheid aanpakken door respect en begrip voor elkaar.

De studenten
Twee eventstudenten en twee communicatiestudenten van de Hogeschool Utrecht organiseren het congres. De studenten zetten zich in om ervoor te zorgen dat er meer openheid en acceptie kan bestaan op hun Hogeschool. Zij vinden dat iedereen, studenten en docenten, zichzelf moet kunnen zijn op school. Een van de studenten, die zelf deel uitmaakt van de LGBT+ gemeenschap, geeft aan te maken te krijgen met heteronormativiteit op school. Ze ervaart dat ze als anders beschouwd wordt en niet altijd als normaal wordt gezien. Veel studenten en docenten zijn zich niet bewust dat dit probleem gaande is en daar moet volgens de vier studenten verandering in komen. Het project wordt breed gesteund binnen de Hogeschool Utrecht, onder andere door het Programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid.

Voor iedereen
Het evenement is zeker niet alleen voor mensen uit de LGBT+ community. Het creëren van een veiligere omgeving waarin iedereen zichzelf mag én kan zijn is iets waar iedereen aan bijdraagt. Tijdens het congres wordt juist ook gekeken naar wat je kunt doen als omstander. Samen toewerken naar meer inclusie en respect staat centraal.

Het Arguments Against Aggression congres is te volgen via een livestream en toegang is geheel gratis. Meer informatie en aanmelden kan via www.hu.nl/arguments-against-aggression.

Bron: Hogeschool Utrecht