Ik ben een starter

Het Utrecht Science Park biedt de volgende mogelijkheden voor Startups:

Ik ben een groeier

Op het USP is een bedrijfsverzamelgebouw aanwezig waar ruimte is voor groeiende bedrijven, het Alexander Numangebouw. Omdat er veel vraag is naar ruimte voor groeiende life-sciencesbedrijven is de bouw van een tweede acceleratorgebouw in voorbereiding.

Ik ben een volwassen bedrijf

Voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de vestiging van een eigen onderzoeksfaciliteit in het Utrecht Science Park, is er een beperkt aantal bouwkavels beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen.

"Onze locatie in Utrecht Science Park, in de nabijheid van onze partners, ondersteunt onze O&O-activiteiten op verschillende manieren. Die nabijheid maakt het ook makkelijker voor ons om briljante studenten en frisse ideeën van buitenaf op te nemen in onze onderzoeksprogramma's".

JOHAN GARSSEN IS HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN UTRECHT EN DIRECTEUR VAN HET IMMONOLOGIEPLATFORM BIJ NUTRICIA RESEARCH.