Co-creatie
innovatielab Life Sciences & Chemistry is een volledig ingericht innovatie laboratorium dat startups en gevestigde bedrijven toegang biedt tot onderzoeksfaciliteiten, studenten en wetenschappers in een co-creatie setting. Innovatielab Life Sciences & Chemistry is gevestigd in Hogeschool Utrecht. De samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen stelt bedrijven in staat om te werken in een hoogwaardige onderzoekomgeving, zonder de noodzaak voor zware investeringen in een eigen laboratorium infrastructuur. Bovendien stelt de toegang tot studenten bedrijven in staat om getalenteerde studenten te identificeren en een stageplaats of een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Voor startups die nog bezig zijn om financiering voor hun onderneming aan te trekken kunnen op maat gemaakte business modellen voor publiek-private samenwerking worden ontwikkeld. Innovatielab Life Sciences & Chemistry is onderdeel van een ecosysteem strategie die niet alleen de toegang tot onderzoekinfrastructuur en studenten bevordert, maar startups ook op andere manieren faciliteert, bijvoorbeeld met behulp van incubator en accelerator programma’s.

Nationaal netwerk
Innovatielab Life Sciences & Chemistry in zijn huidige vorm biedt faciliteiten op het gebied van chemische analyse en technologie, moleculaire en celbiologie, microbiologie en alternatieven voor dierproeven. Echter, Innovatielab Life Science & Chemistry maakt deel uit van een nationaal netwerk van iLabs dat is opgezet door de Top Sector Chemie. Momenteel zijn er 10 locaties waar een iLab is gevestigd of in ontwikkeling is. Onderzoeksvragen kunnen dus worden doorgegeven aan een breed netwerk van deskundigen in de (bio)chemie.

Foto: Hogeschool Utrecht, fotograaf Femke van den Heuvel