Het Fieldlab 3DMedical beantwoordt de vraag naar meer individuele patiëntenzorg. Dit gebeurt via het ondersteunen van de ontwikkeling, commercialisatie en implementatie van nieuwe 3D toepassingen. Daarnaast ondersteunt het Fieldlab de ontwikkeling van de opleiding van de volgende generatie studenten en professionals in dit veld.

Gepersonaliseerde zorg is binnen de volgende 3D speerpunten relevant:  Biofabrication, Personalised implants en Personalised tooling. De technologieën die ingezet worden als enabler zijn 3D imaging (MRI, CT), 3D (Bio) Printing, Computer navigatie in de OK (augmented reality) en Digital Twin.