• darkblurbg

Fieldlab 3DMedical

Gepersonaliseerde zorg is binnen 3 speerpunten relevant: biofabrication, personalised implants en personalised tools. De onderwerpsvelden zijn bewust overkoepelend over verschillende medische disciplines. De aanleiding om een idee tot een project uit te werken, komt voort uit marktvraag van medisch specialisten of fabrikanten. De SMART technologieën die ingezet worden als enabler om versnelling te realiseren zijn 3D imaging (MRI, CT), 3D printing (multimateriaal en diverse groottes), virtual reality (serious gaming) en sensoring (verzamelen gegevens).

Patiëntenzorg op maat met behulp van 3D technologie

Fieldlab 3DMedical wil de vraag naar meer individuele patiëntenzorg beantwoorden vanuit de mogelijkheden van SMART technieken, door middel van het ondersteunen van de ontwikkeling, commercialisatie en implementatie van nieuwe 3D zorgtoepassingen. Daarnaast wil het Fieldlab de opleiding van de volgende generatie innovators in dit veld ondersteunen. Patiëntenzorg op maat belooft een drastische verbetering in de gezondheidszorg op te leveren. Bovendien levert het economische voordelen op. Enerzijds door het ontstaan van een grote nieuwe toeleveranciersmarkt rond gezondheidszorg met een meer technische insteek. Anderzijds heeft een verbetering van de volksgezondheid rechtstreeks een positief effect op de economie.


Doelstellingen

  • Stimuleren van innovatie door middel van een multidisciplinaire benadering van zorg,

  • Versnellen van de ontwikkeling van nieuwe individuele zorgtoepassingen,

  • Valoriseren en delen van opgebouwde kennis,

  • Ondersteunen van het opleiden en trainen van multidisciplinaire zorgprofessionals.


Ontwikkeling en validatie van proof-of-concepts

Het Fieldlab 3DMedical is een samenwerking van de Divisie Heelkundige Specialiteiten van het UMC Utrecht, de Biofabrication Facility van Utrecht Life Sciences, het Instituut Engineering & Design van Hogeschool Utrecht, en ProtoSpace. Deze bundeling van krachten in het medisch en technisch veld vergroot de kennis en versnelt de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. De multidisciplinaire aanpak resulteert in projecten met proof-of-concepts die zowel op medische als technische haalbaarheid zijn getoetst. Deze kunnen bij de ketenpartners tot wasdom komen en via hen worden gecommercialiseerd.
De noodzakelijke expertises om de speerpunten tot uiting te laten komen, zijn aanwezig op de vier laboratorium locaties. Hier is een unieke combinatie van innovatiemethodologie, faciliteiten, medisch specialisten en technologen beschikbaar. Daarnaast zijn essentiële randvoorwaarden aanwezig op het Utrecht Science Park zoals kennisinfrastructuur, faciliteiten, incubators, validatie en valorisatiepartners. Stichting Utrecht Science Park verzorgt het frontoffice van het Fieldlab 3DMedical.
Het Fieldlab 3DMedical biedt ruimte aan private partijen om innovatieve businesscases te ontwikkelingen rond de verschillende vastgestelde speerpunten. Het ontbreken van standaarden in dit veld maakt dat specifieke multidisciplinaire kennis onontbeerlijk is voor het commercieel laten landen van innovatietrajecten. Samen met geïnteresseerde partners willen we het pad voor commerciële toepassingen effenen en standaardiseren.


Toegang

Partners kunnen via het Fieldlab 3DMedical toegang verkrijgen tot kennis, faciliteiten, talent, subsidies en projecten. Hiervoor vragen wij een partnerbijdrage waarvan de hoogte afhangt van de omvang en omzet van de partner. De Europese definitie van KMO’s (klein, middel en micro-ondernemingen) dient hierbij als uitgangspunt. Op deze manier wordt de drempel verlaagd voor startups om te participeren.

Jaarlijkse bijdrage voor partners:

  • Partner micro < 10 fte en ≤ € 2m omzet → € 500
  • Partner small < 50 fte en ≤ € 10m omzet → € 2.500
  • Partner medium < 250 fte en ≤ € 50m omzet → € 12.500
  • Partner premium ≥ 250 fte en > € 50m omzet → € 25.000

We nodigen geïnteresseerde partijen van harte uit om toe te treden tot het Fieldlab 3DMedical consortium. Neem hiervoor contact met ons op.

 


In het nieuws

  


Impressie opening Fieldlab 3DMedical

 


Contact

Friso Smit, PhD
New Business Development Manager
Stichting Utrecht Science Park
friso.smit@utrechtsciencepark.nl
06 5433 2941

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een Business Developer / Program Manager (0,8 fte)

Bekijk de vacature