Patiëntenzorg op maat met behulp van 3D technologie

Fieldlab 3DMedical wil de vraag naar meer individuele patiëntenzorg beantwoorden vanuit de mogelijkheden van SMART technieken, door middel van het ondersteunen van de ontwikkeling, commercialisatie en implementatie van nieuwe 3D zorgtoepassingen. Daarnaast wil het Fieldlab de opleiding van de volgende generatie innovators in dit veld ondersteunen. Patiëntenzorg op maat belooft een drastische verbetering in de gezondheidszorg op te leveren. Bovendien levert het economische voordelen op. Enerzijds door het ontstaan van een grote nieuwe toeleveranciersmarkt rond gezondheidszorg met een meer technische insteek. Anderzijds heeft een verbetering van de volksgezondheid rechtstreeks een positief effect op de economie.