ERNSTIGE VERKEERSHINDER USP

 • Locatie: Kruising Universiteitsweg – Heidelberglaan
 • Duur: 7 maanden
 • Datum: vanaf maart t/m september 2017
Meer informatie

AFSLUITING SORBONNELAAN

 • Locatie: Sorbonnelaan
 • Duur: 6 dagen
 • Datum: vanaf 18-04-2017 t/m 24-04-2017
Meer informatie

AANLEG DIEPRIOOL GENEVELAAN

 • Locatie: Genevelaan
 • Duur: 3 maanden
 • Datum: vanaf januari 2017 t/m maart 2017
Meer informatie

VERLEGGING BUSBAAN

 • Locatie: Padualaan – Heidelberglaan
 • Duur: Ongeveer 12 maanden
 • Datum: vanaf juni 2016 t/m zomer 2017
Meer informatie

OVERKLUIZING LEIDINGTUNNELS UMCU

 • Locatie: Heidelberglaan 100
 • Duur: Ongeveer 10 maanden
 • Datum: vanaf augustus 2016 t/m zomer 2017
Meer informatie