Betonwerkzaamheden nieuwbouw RIVM/CBG op 19 en 20 oktober

Volgende week vinden er weer werkzaamheden plaats buiten de reguliere werktijden voor de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aan de Helsinkilaan.

Betonwerkzaamheden

Vrijdag 19 oktober en zaterdag 20 oktober a.s. gaat MEET circa 34 uur achter elkaar het beton storten voor de keldervloer van de toren. De voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats starten vrijdag 19 oktober om 06:00 uur. Het storten van het beton begint om 7:00 uur en duurt tot zaterdag 20 oktober circa 17:00 uur. Zaterdagavond wordt het beton afgedekt. Voor het werken ’s avonds en ’s nachts heeft de gemeente Utrecht een ontheffing verleend.

Wat betekent dit voor u?

Voor het storten van het beton rijden er 14 tot 20 betonwagens per uur van en naar de bouwplaats en staan er twee betonpompen op de bouwplaats. De geluidshinder blijft binnen de geluidsnormen. Tijdens de werkzaamheden brandt de bouwverlichting.

Vervolg werkzaamheden

Dit najaar gaat MEET verder met de kelderwanden en vloeren. Vanaf begin 2019 start MEET met de liftkernen en het casco. Het hoogste punt wordt naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 bereikt. In de loop van 2021 verwacht MEET de nieuwbouw op te leveren.
Meer informatie

Meer is ook te vinden op: www.wegtotdewetenschap.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van MEET, Albèrt Duyst, telefoonnummer 06 22013033 of aduyst@gmail.com.

 

Meer informatie

 

Meer nieuws
2018-10-11T08:14:10+00:00