Werkzaamheden – Vervanging busbaan

Werkzaamheden – Vervanging busbaan 2017-03-09T08:59:58+00:00

VERVANGING BUSBAAN VOOR OVERRIJDBARE TRAMLIJN

In De Uithof wordt de Uithoflijn aangelegd op de huidige busbaan. Om de tramsporen aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk dat de bussen over een andere route gaan rijden. Daarom wordt een tijdelijke busbaan aangelegd. Ten oosten van de Padualaan gaan de bussen aan de noordzijde van de huidige busbaan rijden. Hiervoor wordt een deel van de huidige parkeerplaats Padualaan gebruikt en een deel van het weiland (Schapenweide). In het centrumgebied wordt het huidige fietspad heringericht als busbaan. Tot aan de Universiteitsweg volgt de bus deze route. Vanaf de ingang van het UMC Utrecht wordt de busbaan omgelegd via de Münsterlaan. De bussen rijden aan de zuid- en oostkant langs de energiecentrale van het UMC. Utrecht Ten noordoosten sluit de busbaan aan op de bestaande busbaan Heidelberglaan.

Dit zijn de fases die doorlopen worden voor de aanleg van de tijdelijke busbaan:

13 juni 2016 – Aanleg nieuwe fietsroute rondom centrumgebied De Uithof

Vanaf 13 juni 2016 worden fietsers in De Uithof omgeleid. Vanaf dat moment wordt het huidige fietspad langs de Heidelberglaan vrijgemaakt voor de aanleg van de tijdelijke busbaan. Fietsers worden omgeleid via de Leuvenlaan en de Cambridgelaan. Er wordt een tijdelijk fietspad aangelegd in het verlengde van het huidige fietspad langs de Cambridgelaan.

Juni / Juli 2016 – Aanleg tijdelijke busbaan

In deze periode wordt de tijdelijke busbaan aangelegd. Het huidige fietspad wordt met circa twee meter uitgebreid om ruimte te creëren voor de bussen. Dit kan af en toe enige geluidhinder opleveren.

1 Augustus 2016 – Busomklap

Vanaf 1 augustus 2016 rijden de bussen over de tijdelijke busbaan en is er ruimte om de Uithoflijn aan te leggen. De tijdelijke busbaan blijft open totdat de trambaan in gebruik wordt genomen.

Bron

Zie ook: LTC Wegwerkzaamheden

Kom jij graag in contact met ons over de wereld van morgen?

Heb je een vraag over bouwwerkzaamheden of bereikbaarheid op het Utrecht Science Park? Stuur ons dan gerust je vraag toe! Wil je door ons op de hoogte blijven over de wereld van morgen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Kom in contact met ons via social media