Start voorbereidingen bouw loopbrug WKZ – PMC

Tussen het WKZ en het PMC komt een brugverbinding. De brug komt bij het WKZ binnen op het liftplein op de tweede verdieping tussen bouwdelen KG en KH. Deze directe verbinding is nodig omdat het WKZ onder andere de behandelvoorzieningen, zoals OK, voor de patiënten van het PMC faciliteert. Medio juli 2017 starten we met de voorbereidingen van de brug en in december 2017 is de aansluiting tussen WKZ en PMC gereed. De brug is toegankelijk als het PMC open gaat in mei 2018.

De brug wordt deel voor deel gebouwd met zes delen in totaal. De eerste drie bouwdelen vinden plaats op het terrein van het PMC; de laatste drie op het WKZ-terrein. Om ervoor te zorgen dat patiënten, bezoekers en medewerkers zo min mogelijk hinder ondervinden, bouwen we ’s avonds (als het bezoekuur is afgelopen, na 19:00 uur), ’s nachts en in het weekend. Op deze manier probeert het WKZ de overlast tot een minimum te beperken.

Beeld door LIAG architecten en bouwadviseurs

Meer over het Wilhelmina Kinderziekenhuis
Meer over het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Q&A loopbrug Wilhelmina Kinderziekenhuis – Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Blijft het WKZ goed bereikbaar? 2017-07-27T11:11:36+00:00

Het WKZ blijft bereikbaar. Mocht de situatie rondom het terrein wijzigen dan zijn er borden en verkeersregelaars om de weg te wijzen.

Wel is van maandag 7 augustus t/m vrijdag 8 september de kruising van de Hoofddijk met de Heidelberglaan (busbaan) volledig afgesloten. Alle verkeer (gemotoriseerd, fietsers en voetgangers) wordt omgeleid. De afsluiting is nodig voor de aanleg van de Uithoflijn.

Meer informatie over de afsluiting Hoofddijk
Worden er parkeerplekken afgesloten? 2017-07-27T11:12:08+00:00

Nee. Er worden geen parkeerplekken afgesloten. Tot en met oktober zijn de huidige parkeerplaatsen beschikbaar. Vanaf oktober komen er extra parkeerplaatsen bij.

Is er veel lawaai bij het inhijsen van de brug? 2017-07-27T11:12:27+00:00

We hijsen de brug buiten reguliere werktijden van maandag tot en met vrijdag in om de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Is de Kiss & Ride beschikbaar tijdens de werkzaamheden? 2017-07-27T11:13:15+00:00

Ja. De Kiss & Ride strook blijft gewoon beschikbaar. Mogelijk zijn er periodes dat dit elders is. Verkeersregelaars wijzen u dan de weg.

Zijn de 30-minuten-parkeerplaatsen beschikbaar tijdens de werkzaamheden? 2017-07-27T11:13:33+00:00

Ja. De 30-minuten-parkeerplaatsen blijven gewoon beschikbaar. Mogelijk zijn er periodes dat dit elders is. Verkeersregelaars wijzen u dan de weg.

Blijft de parkeerservice beschikbaar tijdens de werkzaamheden? 2017-07-18T07:45:40+00:00

Ja. Het WKZ blijft de parkeerservice aanbieden. Je kunt voor de deur uitstappen en een chauffeur parkeert de auto. Voordat u naar huis gaat, rekent u € 4,50 af. Dit bedrag is gelijk aan het parkeertarief van de P+R. De service zelf is gratis.

Meer informatie
Blijft de Polibrug bestaan? 2017-07-27T11:14:04+00:00

Deze blijft inderdaad bestaan. Om noodzakelijke aanpassingen te doen, is de Polibrug van september t/m oktober 2017 niet toegankelijk. Deze brug zit op de 1e verdieping tussen KG en KH, tussen poli geel en blauw.

Komt er een verbinding tussen PMC-brug en WKZ-polibrug? 2017-07-18T07:44:02+00:00

Nee. De WKZ Polibrug ligt op de 1e verdieping en de PMC-brug op de 2e verdieping. Er komt geen trapverbinding tussen de bruggen.

Hoe lang wordt de brug? 2017-07-27T11:14:19+00:00

De brug wordt ongeveer 160 meter lang.

Wanneer gaat de brug open? 2017-07-18T07:43:12+00:00

Als het Prinses Maxima Centrum open gaat, mei 2018, is de brug toegankelijk voor alle medewerkers, patiënten en bezoekers.

Kan iedereen gebruik maken van de brug? 2017-07-18T07:42:32+00:00

Ja. De brug is overdag voor iedereen toegankelijk, maar voor entree van het Prinses Maxima Centrum is een pas nodig. In de avond- en nachturen is de brug alleen toegankelijk met een pas.

Wat gaat er met de Rook abri gebeuren? 2017-07-27T11:14:38+00:00

De Rookabri wordt 100 meter verplaatst naar het begin van de parkeergarage. Het rookbeleid van het UMC Utrecht is wel dat het gehele WKZ en ook het buitenterrein om het WKZ heen, rookvrij is. Als je wilt roken, doe dat dan in de Rookabri het WKZ-terrein.

Komt er ook een tunnel? 2017-07-18T07:41:19+00:00

Nee. Er komt alleen een brugverbinding tussen het WKZ en PMC. Onder de brug komt een looppad, zodat je ook via die route naar de tram- / bushalte en naar het PMC kan lopen.

Is de brug breed genoeg voor 2 bedden en apparatuur? 2017-07-18T07:40:59+00:00

Ja, twee bedden kunnen elkaar met apparatuur passeren in de brug.

Is er een nood- of alarmknop in de brug in geval van nood / calamiteit? 2017-07-18T07:40:40+00:00

Ja, deze zijn aanwezig.

Komt er ook een buissysteem voor het transport van kleine producten? 2017-07-18T07:40:13+00:00

Ja, er komt buizenpost van het WKZ naar PMC en vice versa.

Hoe is de temperatuur in de brug geregeld, in de zomer en winter? 2017-07-18T07:39:34+00:00

De klimaatinstallatie is zo uitgelegd dat er het gehele jaar door een comfortabele temperatuur is in de brug.

Is er ook gedacht aan ‘reisbeleving’ voor de patiënt en/of bezoeker in de brug? 2017-07-18T07:39:01+00:00

Ja, in het ontwerp van de brug is rekening gehouden met een kindvriendelijk uitstraling bijvoorbeeld door het gekleurd glas.

2017-07-18T09:33:34+00:00