Project – HU Nieuwbouw

Project – HU Nieuwbouw 2017-12-22T09:03:42+00:00

Hogeschool Utrecht maakt jouw wereld van morgen

Hogeschool Utrecht (HU) wil al haar Utrechts onderwijs en onderzoek in 2018 concentreren op het Utrecht Science Park (USP) De Uithof. Gebouwen zijn duurzaam gerenoveerd voor toekomstbestendig onderwijs en in 2017 komt er nog nieuwbouw bij. Uitgangspunt van de herhuisvesting is het stimuleren van ontmoeten en verbinden, ook met de partners op het USP. De ambities van de HU zijn gericht op het stimuleren van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. De nieuwe huisvesting biedt daarvoor een toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige leer- en werkomgeving die mensen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. De instituten zijn per gebouw gesitueerd op basis van inhoudelijk verwantschap. Samen met de kenniscentra bieden zij innovatief onderwijs en onderzoek voor de beroepspraktijk.

Met de herhuisvesting heeft de HU gelijktijdig een nieuw horecaconcept HU breed geïntroduceerd.

Lees het meest actuele nieuws

Het concept is gebaseerd op meer kwaliteit in plaats van kwantiteit en meer gericht op de persoonlijke voorkeur. Het is een breed en divers aanbod van horecavoorzieningen, zoals het food court op Padualaan 101 en het To Go concept op Heidelberglaan 7. De Science cafés voorzien in een ontspannen ontmoetingsplek voor studenten en docenten.

Andere nieuwe HU-brede voorzieningen zijn: de centrale HU Bibliotheek met ruim 520 extra studieplekken en het vergadercentrum op Padualaan 99.

Nieuwbouw Heidelberglaan 15

In de zomer van 2016 is Spark, de combinatie van Besix-Strukton met Schmidt Hammer Lassen als architect, aan de slag gegaan met het bouwklaar maken van de kavel op de hoek Heidelberglaan/Bolognalaan voor de nieuwbouw. Eind 2017 wordt het nieuwe gebouw opgeleverd.

De toekomstige gebruikers van de nieuwbouw zijn het Institute for ICT,  de instituten van de faculteit Economie en Management en de instituten van de faculteit Communicatie en Journalistiek. Het gebouw is gericht op creatief ondernemerschap met samenwerking tussen de instituten binnen het gebouw, maar ook binnen de HU. Er komen een professionele tv- en radiostudio, open collegezalen voor multifunctioneel gebruik, diverse dakterrassen voor ontmoeting en verbinding, een food court en een Science café voor ontspanning. De toekomstige gebruikers zijn actief betrokken bij het ontwerpproces voor de verdere realisatie van de nieuwbouw. De ingebruikname van de nieuwbouw staat gepland in 2018.

Wij maken jouw wereld van morgen – Duurzame HU

De HU brengt met haar programma de huisvestingsportefeuille met ruim 30% terug van ongeveer 158.000 m2 naar ongeveer 95.800 m2. Dit wordt gerealiseerd door slim om te gaan met de beschikbare ruimtes, ruimtes en voorzieningen te delen (ook met de partners op het USP), activiteiten te spreiden en openingstijden te verbreden. De kosten die worden bespaard door reductie in vierkante meters, maar ook door duurzame huisvesting, komen ten gunste van het onderwijs en onderzoek. De HU levert met de ruimtereductie een belangrijke bijdrage aan de regionale afspraak voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met de uitrol van het herhuisvestingsprogramma vindt een herijking plaats van de bedrijfsonderdelen en de organisatie, in relatie tot de ontwikkelingen binnen en buiten de HU.

De renovaties van de gebouwen zijn volgens de duurzaamheidambities van de HU gerealiseerd. Het nieuwe gebouw zal niet alleen bij oplevering, maar ook in de exploitatiefase een ‘excellent’ niveau behalen op de schaal van Breeam. Breeam is een internationaal instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en beoordelen. Het wordt nog onderzocht of het niveau ‘outstanding’ binnen bereik ligt.

In alle gebouwen zal in 2017 de afvalscheiding zijn doorgevoerd. De HU voert actief beleid voor het terugdringen van woon-werkverkeer met de auto naar het USP. Werknemers kunnen gebruikmaken van een aantrekkelijke e-bikeregeling.

Meer informatie

Volg de nieuwbouw van de HU of like ons op Facebook HUOntwikkelt en volg ons op twitter @HU_Ontwikkelt

Fotocredits: Schmidt Hammer Lassen architects 2016

0
Weken bouwtijd per verdieping
0m2
Beton per verdieping
0
Jaren totale bouwtijd

Meer makers van morgen

Kom jij graag in contact met ons over de wereld van morgen?

Heb je een vraag over bouwwerkzaamheden of bereikbaarheid op het Utrecht Science Park? Stuur ons dan gerust je vraag toe! Wil je door ons op de hoogte blijven over de wereld van morgen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

MIJLPALEN