Betonwerkzaamheden nieuwbouw RIVM/CBG op 23 mei

Volgende week vinden er weer werkzaamheden plaats buiten de reguliere werktijden voor de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aan de Helsinkilaan.

Betonwerkzaamheden

Woensdag 23 mei aanstaande gaat MEET beton storten van een deel van de kelder van de laagbouw. Het storten van het beton duurt van 07.00 uur ’s morgens tot in de loop van de middag. Na het storten van het beton wordt de vloer glad afgewerkt door middel van vlindermachines. Vlinderen moet gebeuren op beton dat nog niet uitgehard is en duurt afhankelijk van de weersomstandigheden tot in de loop van de avond. Als het regent kan er sprake zijn van een uitloop tot circa 01.00 uur. Hiervoor heeft de gemeente Utrecht een ontheffing verleend.

Wat betekent dit voor u? 

Voor het storten van het beton rijden er 8 tot 10 betonwagens per uur naar de bouwplaats. Het vlinderen gebeurt met machines die worden aangedreven met een benzinemotor die geluid maakt. Doordat de werkzaamheden plaatsvinden in de bouwput op circa 4 meter diepte blijft de geluidshinder binnen de geluidsnormen. Tijdens de avondwerkzaamheden brandt de bouwverlichting.

Vervolg werkzaamheden 

Komende zomer gaat MEET nog een aantal vloeren storten. De volgende stort is net voor of na de bouwvakantie.

Na de zomer start MEET met de liftkernen en in het najaar met het casco. Het hoogste punt wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 behaald. De totale bouwtijd is ongeveer vier jaar. In de loop van 2021 verwacht MEET de nieuwbouw op te leveren.

Meer informatie

Meer is ook te vinden op: www.wegtotdewetenschap.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van MEET, Albèrt Duyst, telefoonnummer 06 22013033 of aduyst@gmail.com.

Meer informatie
2018-05-28T07:33:37+00:00