ERNSTIGE VERKEERSHINDER

Vanaf maart wordt ernstige verkeershinder verwacht voor automobilisten bij de kruising Universiteitsweg-Heidelberglaan. […]